HỌC BỔNG CONFETTI

VINH DANH SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 

Trong định hướng xây dựng xã hội và phát triển cộng đồng của doanh nghiệp, Giấy Lan Vi đã thành lập Quỹ học bổng Confetti và tổ chức phát học bổng cho sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của 3 trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh gồm:

  • ĐH. Mỹ thuật TP. HCM
  • ĐH. Sư phạm kỹ thuật TP. HCM
  • ĐH. Kiến trúc TP. HCM

Theo đó, mỗi năm, các sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của những trường đại học trên, nếu có thành tích học tập tốt và hoạt động phong trào tích cực nhưng khó khăn về tài chính thì sẽ được xét duyệt cấp học bổng có trị giá 5 triệu đồng/sinh viên.

Quỹ học bổng Confetti khởi động hành trình của mình vào năm 2014, bằng sự cam kết tài trợ học bổng và hỗ trợ công tác Đoàn – Hội cho khoa Mỹ thuật ứng dụng của trường ĐH. Mỹ thuật TP. HCM liên tiếp trong vòng 3 năm (2014 – 2016). Hằng năm, số tiền tài trợ cho trường ĐH. Mỹ thuật TP. HCM là 60 triệu đồng: Trong đó, 40 triệu đồng chia đều thành 8 suất học bổng cho sinh viên khoa Mỹ thuật ứng dụng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chịu khó vươn lên để đạt thành tích học tập tốt, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng; và 20 triệu đồng tiền mặt dành để hỗ trợ công tác Đoàn – Hội của khoa.

Từ năm 2015, quỹ học bổng Confetti tiếp tục liên hệ và ký biên bản ghi nhớ tài trợ thêm cho 2 trường đại học khác là ĐH. Sư phạm kỹ thuật TP. HCM và ĐH. Kiến trúc TP. HCM với những nội dung tương tự. Riêng ở ĐH. Kiến trúc TP. HCM, số lượng học bổng cho sinh viên tăng thêm 4 suất. Như vậy, liên tiếp từ năm 2014 đến nay, mỗi năm, công ty Giấy Lan Vi đều đồng hành và tài trợ cho các trường đại học này với số tiền tổng cộng là 200 triệu đồng/năm.

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên, đánh dấu sự hợp tác giữa Giấy Lan Vi và các trường đại học trong công tác hỗ trợ và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên theo học ngành Thiết kế đồ họa.

Các trường đại học liên kết

Trường Đại học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sư Phạm Kĩ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh hoạt động