GIẤY CAN (TRACING PAPER)

Ứng dụng

Vẽ CAD, in laser và in kĩ thuật số, ấn phẩm xuất bản, phong bì, thiệp chúc mừng, sách ảnh, nhãn, bao bì cao cấp, sản phẩm đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp, in lụa, in chuyển, in dập…

Xem thêm các sản phẩm khác