GIẤY CONSTELLATION SNOW

Ứng dụng

Giấy Constellation Snow là loại giấy lý tưởng để đóng gói, bao bì. Nhưng cũng rất ấn tượng để làm các ứng dụng đồ họa khác như Thiệp, Tờ bìa, Tờ chèn, Brochure, Thông báo…
Giấy có định lượng 115gsm thì phù hợp để bồi hộp.

Xem thêm các sản phẩm khác

Free Porn porn Sex