GIẤY FREELIFE MERIDA (40% RECYCLED)

Ứng dụng

Giấy Freelife Merida phù hợp chp các ứng dụng về việc xuất bản, đóng gói và in ấn thương mại như catalogue, brochure, bìa sách, thẻ treo, hoặc các tài liệu đồ họa phối hợp.

Xem thêm các sản phẩm khác