GIẤY GIẢ DA PELLANA

15.00

Ứng dụng

Làm bìa sách, sách ảnh, menus, sổ nhật kí, bao bì cao cấp…