GIẤY SYMBOL TATAMI

Ứng dụng

Symbol Tatami được sáng tạo nhằm phục vụ cho những mục đích in ấn tiêu chuẩn nhất, từ những cuốn sách nhỏ cho đến các hộp đựng. Độ dày cao mang đến sự nhất quán và uy tín cho hầu hết các tác phẩm xuất bản đồ họa. Độ mờ của giấy giúp đảm bảo việc in ấn 2 mặt hoàn hảo, dù ở định lượng giấy thấp đi chăng nữa.

Xem thêm các sản phẩm khác

Free Porn porn Sex