GIẤY TINTORETTO CEYLON

Ứng dụng

Giấy Tintoretto Ceylon là lựa chọn hoàn hảo cho hầu hết các ứng dụng đóng gói và in ấn thương mại. Ngoài ra, giấy Tintoretto cũng được đánh giá cao để làm các mặt hàng bao bì, thẻ treo cho thời trang, quần áo và trang sức.

Xem thêm các sản phẩm khác