Triết lý kinh doanh

Phát triển bền vững

Xu hướng xanh

Mặc dù là một công ty thương mại nhưng Giấy Lan Vi luôn ý thức về trách nhiệm của mình đối với môi trường cũng như thể hiện sự hòa nhập vào xu hướng chung của thế giới. Hầu hết tất cả những sản phẩm mà Lan Vi nhập khẩu đều được cấp chứng nhận FSC, chứng chỉ toàn cầu uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm từ gỗ mà giấy mỹ thuật là một trong số đó.

Kể từ tháng 6/2014, để hoàn thiện chu trình cung cấp giấy mỹ thuật cao cấp đạt chuẩn FSC tại thị trường Việt Nam, Công ty TNHH Giấy Lan Vi đã đăng kí xét duyệt và được công ty SGS Việt Nam cấp giấy chứng nhận FSC-CoC dành cho đơn vị kinh doanh thương mại ngành giấy. Điều này khẳng định chính sách nhất quán và đường lối rõ ràng đối với hoạt động kinh doanh nhưng hướng tới môi trường của lãnh đạo và tập thể Giấy Lan Vi.

FSC® là gì?

Hội Đồng Quản Lý Rừng (FSC®) là Tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1993 tập hợp các tổ chức phi chính phủ về môi trường, các tổ chức buôn bán gỗ, các nhà lâm nghiệp, người dân bản địa và các Tổ chức chứng nhận đại diện cho 25 quốc gia. Tổ chức này được xem là Tổ chức duy nhất được công nhận toàn cầu về phát triển các tiêu chuẩn chứng nhận về rừng.

Công ty TNHH Giấy Lan Vi cam kết