GIẤY NATURAL

15.00

Ứng dụng

Báo cáo thường niên, brochures, newsletter

Thuộc Tính Giấy
  • Chứng nhận FSC™ về chất lượng giấy
  • Không có Axít
  • Rất bền, tồn tại đến 200 năm

Xem thêm các sản phẩm khác

Free Porn porn Sex