GIẤY CONTRAST LAID

15.00

Ứng Dụng

Dành cho tất cả các kĩ thuật in ấn và in chuyển (offset, kéo lụa, dập nổi, ép kim và ép nhiệt)

Xem thêm các sản phẩm khác