GIẤY MODIGLIANI DORE

15.00

Ứng dụng

Giấy phù hợp cho việc sản xuất các loại thiệp mời, thiệp chúc mừng, bìa sách, bao bì cao cấp, mạc quần áo, hộp trưng bày, thực đơn, túi giấy mua sắm, và những sản phẩm khác

Xem thêm các sản phẩm khác