GIẤY SPLENDORGEL

Ứng dụng

Splendorgel cực kỳ lý tưởng cho việc đóng gói, phối hợp các ấn phẩm đồ họa khác nhau, nhãn, bìa, tờ chèn hoặc tờ rơi sang trọng. Định lượng 100gsm còn đặc biệt phù hợp để làm giấy tiêu đề hoặc giấy viết.

Xem thêm các sản phẩm khác

Free Porn porn Sex