ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Giấy Mỹ Thuật Lan Vi | Lanvi Paper - Giấy tái chế thân thiện môi trường
[dt_fancy_title title=”Giấy Can Trong” title_align=”center” title_size=”h3″ title_color=”accent” title_bg=”disabled” separator_color=”default”]
[dt_fancy_title title=”Giấy Can Màu” title_align=”center” title_size=”h3″ title_color=”accent” title_bg=”disabled” separator_color=”default”]

Mỗi loại giẫy mỹ thuật lại có những ứng dụng phù hợp tương ứng, tùy theo ý đồ của người thiết kế, định lượng, bề mặt, màu sắc và độ bền chắc của giấy. Bảng ứng dụng của giấy mỹ thuật dưới đây sẽ giúp cho bạn tiện lợi hơn trong việc chọn giấy.

[dt_fancy_title title=”BẢNG ỨNG DỤNG CỦA GIẤY MỸ THUẬT” title_align=”center” title_size=”h2″ title_color=”accent” title_bg=”disabled” separator_color=”default” el_width=”100″]