GIẤY GOLDEN STAR K

Ứng dụng

Giấy Golden Star K cực kỳ lý tưởng và linh hoạt để dùng cho việc đóng gói, các ấn phẩm đồ họa phối hợp, làm bìa sách, bìa sổ, tờ chèn, catalogue, thẻ treo và brochure sang trọng.

Xem thêm các sản phẩm khác

Free Porn porn Sex