Giấy Solid Board

Ứng dụng

In ấn chất lượng cao
Bao bì sản phẩm công, nông nghiệp
Bao bì công nghiệp thực phẩm (Đồ ăn, thức uống)
Bảo quản hàng tiêu dùng
Điện tử

Thuộc tính giấy
  • Độ đanh cao
  • Bề mặt nhẵn mịn
  • Kích thước chính xác
  • Cực kì phẳng
  • Có giấy chứng nhận FSC
Free Porn porn Sex